نیا باران
نیا باران !

زمین جای قشنگی نیست .

من از اهل زمینم .

خوب میدانم که گل با اینکه در عقد زنبور است ولی از یک طرف پروانه را هم دوست دارد .............

|+| نوشته شده توسط زهره در چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰  |
 
 
بالا